Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Ledningsstöd - Digitalisering

Allt mer digitalieras inom samhället och fastighetsförvaltning och byggnation är inget undantag. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!