Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Ledningsstöd - Organisation

Det går att organisera fastighetsverksamheten på många olika sätt, det viktiga är att vald organisation skapar förutsättningar för ett gott arbete. Här återfinns rapport som kan stödja regionerna i arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Regioner och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!