Skrift

Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv

Erfarenheter från hösten/vintern 2015

Under hösten 2015 tog Sverige emot asylsökande på en nivå som saknar tidigare motsvarighet. Behoven i mottagandet har varit stora och har krävt mycket av både kommuner och landsting. Behoven har sträckt sig från att kunna bistå med skola, vård och omsorg till att hitta tak över huvudet. Situationen har ställt ovanligt höga krav på våra offentliga organisationer men har också visat att vi i Sverige har en enorm förmåga att mobilisera oss och hjälpas åt.

I rapporten Flyktingsituationen ur ett fastighetsperspektiv kan du läsa om hur fastighets­organisationer i några av Sveriges kommuner, landsting och regioner hanterat utmaningarna som det ökade asylmottagandet inneburit.

Rapporten belyser bland annat hur de förändrade förutsättningarna har lett till många kreativa lösningar. Den visar också att fastighetsorga­nisationerna runt om i landet har väl inventerade fastighetsbestånd och god kännedom om loka­lernas potential, något som i sin tur bi­dragit till en effektiv hantering av olika förfrågningar.

Genom intervjuer och en workshop samlar den här skriften erfarenheter från hösten samt ger svar på de vanligaste frågorna som kan uppstå för en fastighetsorganisation i kommuner och landsting. Skriften syftar till att sprida goda erfarenheter, tips och information till kollegor runt om i landet.

Ladda ner rapporten

Rapporten, som har finansierats av SKL:s FoU-fonder för fastighets­frågor, kan laddas ned utan kostnad på webbutik.skl.se.

Frågor

Frågor besvaras av Simon Imner, tfn 08‑452 75 88 eller Felix Krause, tfn 08-458 70 42 eller e-post fornamn.efternamn@skl.se