Skrift

Strategier för ökad lokaleffektivitet

Snabb befolkningstillväxt, fler äldre, ökade krav inom skola och omsorg samt stora investerings­behov gör att många kommuner brottas med en ansträngd ekonomi. I en sådan situation är det viktigt att hitta rätt balans mellan verksamheternas lokalbehov och kommunens lokal­bestånd. Det är också viktigt att målmedvetet satsa för att öka lokaleffektiviteten.

På kort sikt handlar det om att optimera lokal­användningen. Exempelvis genom att sam­lokalisera verksamheter och öka kapaciteten i befintliga lokaler. På längre sikt handlar det om att utveckla styrningen och se till att lokal­effektivisering integreras i de vardagliga rutinerna.

Lokalernas betydelse för kommunnyttan

Målet för lokalförsörjningen är att kommunens verksamheter ska fungera så bra som möjligt med en effektiv resursanvändning. Ytterst handlar det om att ge medborgarna bästa möjliga service för skattepengarna. Då måste resurserna styras dit där de gör störst nytta. Det gäller också försörjningen med lokaler och service.

I skriften kan du läsa om lokalernas betydelse för den gemensamma kommunnyttan och vad som påverkar möjligheterna att effektivisera.

Strategier för styrning och samordning

Vad kan man då göra för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett lyckat effektiviserings­arbete? I skriften kan du läsa mer om de strategier för styrning och samordning som vuxit fram inom kommunerna för att upprätthålla en hög lokaleffektivitet.

Erfarenheter av att arbeta med lokaleffektivitet

Hur arbetar kommuner för att öka lokal­effektiviteten och vilka metoder och verktyg fungerar bäst? Läs mer om huvuddragen i framgångsfaktorer och fallgropar i effektiviserings­arbetet.

Exempel

Skriften avslutas med exempel på hur man arbetar i Kungälvs kommun, Mora kommun, Enköpings kommun och Jönköpings kommun.

Beställ skriften

Skriften Strategier för ökad lokaleffektivitet kan beställas på webbutik.skl.se. Den kostar 300 kronor. Priserna är exklusive moms och porto.

Skriften är gratis för medlemmar i Offentliga fastigheter och SKL:s FoU-fonder för fastighetsfrågor. Kontakta oss för att beställa skriften gratis (kontaktuppgifter nedan).

Frågor

Frågor besvaras av Sonja Pagrotsky, via e‑post sonja.pagrotsky@skl.se.