Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Exempelsidor

Här samlar vi exempel på vanliga typer av sidor som finns på skl.se, så att det är enkelt att se hur man ska göra i praktiken.

Du kan också lämna förbättringsförslag till Webbprojektet, till exempel om du tycker något inte fungerar så bra i mallarna.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!