Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Exempel för ekonomikalendern

Uppdaterade datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner och publicering av ekonomiska rapporter.

22-23 maj

Finansdagarna 2018, Stockholm.

17 juni

SKL presenterar extra prognos för LSS-utjämningen.

1-7 aug

Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall.

18 augusti

SKL presenterar ny skatteunderlagsprognosoch MakroNytt 2/2018

20-21 augusti

Kommek i Malmö.

2-11 september

Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall.

1 oktober

SCB presenterar utfall utjämningssystemen.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!