Prenumerera på Offentliga fastigheter

Kontaktuppgifter XX

Sidan visar exempel på olika sorters kontaktinformation och hur den ska vara uppställd.

Sidrubriken ska vara "Kontaktuppgifter" + det som kontaktuppgifterna berör. Exempel: Kontaktuppgifter Yrkesvägledarnätverket.

Kontaktsidor behöver inte ha ingress eller inledande brödtext om det inte är motiverat.

Namnet ska vara i fetstil om det finns mer uppgifter än bara namn + e-post/telefonnummer, annars ingen text i fetstil. Om titeln är viktigare än namnet kan du istället ha fetstil på den. Strukturera innehållet med hjälp av h2 och h3.

Inga uppgifter ska ha etikett framför sig (tex e-post, webb osv).

Porträttbilder ska vara 84x100 pixlar stora.

Exempel olika kontaktuppgifter på särskild kontaktsida

Ing-Marie Wieselgren
Nationell samordnare
08-452 77 92
ing-marie.wieselgren@skl.se

Ing-Marie

Jämtlands läns landsting

Per Magnusson (ordf)
Läkemedelskommittén
Järpens hälsocentral
Skolv 29
830 05 Järpen
per.magnusson@jll.se
Läkemedelskommittén i Jämtland

Landstinget Blekinge

Anna Janson (ordf)
Läkemedelskommittén
Landstinget Blekinge Wamo Center
371 81 Karlskrona
lakemedelskommitten@ltblekinge.se
Läkemdelskommittén i Blekinge

Kontaktpersoner SKL

Sofia Tullberg
Projektledare
08-452 78 72
sofia.tullberg@skl.se

Kontaktpersoner landstingen/regionerna

Blekinge

Elisabeth Andersson
elisabeth.andersson@ltblekinge.se

Dalarna

Leo Musikka
leo.musikka@ltdalarna.se

Gotland

Johan Weimer
johan.weimer@gotland.se

Gävleborg

Johanna Alfredsson
johanna.alfredsson@lg.se

Halland

Stefan Kunkel
stefan.kunkel@regionhalland.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!