Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Exempel på vanlig sida med en kontaktuppgift

Sidan har ingress som vanligt.

Sidan har ett huvudinnehåll som vanligt. Två kontaktuppgifter, avskiljs med ett ensamt bindestreck.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!