Prenumerera på Offentliga fastigheter

Sidrubrikens maximala två rader är cirka 70 tecken inklusive blanksteg

Ingressen får innehålla maximalt 280 tecken, inklusive blanksteg. Försök hålla nere längden till cirka 220 tecken, då blir ingressen tre rader. Denna är 275 tecken. Viktigast är att ingressen sammanfattar det innehåll som finns på sidan. Man ska inte behöva läsa hela sidan.

Varje stycke i en brödtext får vara 270 till 450 tecken långt. Det motsvarar tre till fem rader text. Efter det måste du göra ett nytt stycke. Du får inte ha mer än fyra stycken efter varandra, sedan måste du dela av texten med en mellanrubrik. Detta stycke text innehåller 311 tecken, vilket är en lagom mängd.

Mellanrubriker gör en sida lättare att läsa

Om texten är av allmänt introducerande karaktär bör den inte innehålla mer än cirka 200 ord. En fördjupande text kan sträcka ut sig över cirka 400 ord. Om texten behöver vara längre än så är det bättre att dela upp den på flera sidor.

Värmdö

Värmdö kommun

Ett sätt att hantera riktigt långa texter är att göra en sida med max 200 ord där man sammanfattar det ämne som ska diskuteras. Längst ner på sidan placerar man en länk till en extra sida där den som verkligen vill fördjupa sig i ämnet kan fortsätta att läsa. Den nya sidan döljer man sedan i menyn. Då gör det inte lika mycket om den dolda sidan är lite längre.

I riktmärket 200 respektive 400 ord i en text räknas inte sidrubrik och ingress in. Den här sidan innehåller 260 ord, inklusive länken nedan. Länkar läggs för övrigt alltid efter ett stycke, inte i löpande text.

Webbhandboken innehåller alla riktlinjer (nytt fönster)

Under huvudinnehållet kan man lägga relaterad information. Den relaterade informationen grupperas under särskilda etiketter/fasta rubriker. Kontaktinformation hamnar alltid allra längst ner.

Här visas ett extremfall, där alla tillåtna etiketter används på samma sida. I normalfallet används bara några av etiketterna.

Fakta

  • Här lägger vi in korta faktauppgifter som kompletterar huvudinnehållet på sidan
  • Kan vara i punktform eller löpande text
  • Men väldigt kortfattat
  • Krävs det större utrymme är det bättre att göra en ny sida och länka till den, till exempel under etiketten Läs vida

SKL tycker

Aktuellt

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Offentliga fastigheter

Offentliga fastigheter är en samarbetsfond mellan Sveriges Kommuner och Landsting och tre statliga fastighetsförvaltare. Offentliga fastigheter ska fungera som forum för erfarenhetsutbyte samt driva utvecklingen av gemensamma frågor inom fastighetsförvaltningsområdet. En gemensam och samordnad satsning ger stor effekt!