Kontakt

Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur Offentliga fastigheter uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Offentliga fastigheter som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du använda formuläret längst ner på sidan för att kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via fmfastighet@skr.se.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021.

Allmänna brister

  • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
  • Det kan förekomma olika sidor med samma sidtitel.
  • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.
  • Det kan förekomma dokument är inte tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga

Filmerna saknar syntolkning.

Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.
  • Det kan finnas bilder med för låg upplösning för att vara läsbara vid förstoring.

Problem vid användning utan hörsel

  • Det kan finnas filmer som saknar textremsa.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet

  • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.
  • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

SKR åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll som är publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23. Exempel på detta är rapporter. Dessa dokument kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Den senaste större revideringen av webbplatsen skedde 2019, då teknik, design och struktur gjordes om helt. Delar av webbplatsen har sedan dess genomgått mindre förändringar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!