Våra Skrifter

Titel Länk Datumsortera i fallande ordning Pris
Tillgängliga skolor
Goda exempel på hur lokaler kan anpassas
Visa mer
Skriften presenterar olika konkreta exempel på hur skolbyggnader kan blir mer fysiskt tillgängliga. Fyra kommuner visar upp inspirerande exempel på hur de arbetar framgångsrikt.
2012 225
100 miljoner för miljön
Så arbetade Karlstads kommun 2007-2010
Visa mer
I början av år 2007 avsatte Karlstads kommun totalt 100 miljoner kronor till energi- och miljöåtgärder mellan åren 2007 och 2010. Genom att energieffektivisera samt använda energi och el från förnybara energikällor vill Karlstads kommun bidra till att miljömålen nås, men även inspirera andra kommuner. I denna rapport delar Karlstads kommun med sig av sina lärdomar och erfarenheter.
2012 -
Nå energi- och klimatmålen 2050 - svårt men inte omöjligt
En antologi om vägval för offentliga fastighetsägare
Visa mer
Skriften är en antologi som består av åtta uppsatser från ledande energiexperter. Ämnet för uppsatserna är vad offentliga fastighetsägare kan göra för att målen 2050 ska nås. Resultatet är både spännande, intressant och en utgångspunkt för medryckande diskussioner!
2012 265
Gröna avtal för ett bättre samarbete
En guide för hållbarhet i offentliga lokaler
Visa mer
Skriften handlar om hur du med hjälp av gröna hyresavtal kan arbeta med hållbarhet i ändamålslokaler. Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar av en organisation. De ger en god struktur och praktiska redskap för att hantera det gemensamma uppdraget – att värna miljö och klimat.
2012 245
Miljöklassning i praktiken
Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och GreenBuilding i offentliga byggnader
Visa mer
Har du funderat på att miljöklassa din byggnad? I denna skrift kan du bland annat läsa om de vanligaste klassningarna Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och GreenBuilding. Skriften är ett hjälpmedel för att välja och tillämpa miljöcertifiering av offentliga byggnader. Här beskrivs certifieringens användningsområden, hur indikatorerna fungerar, hur en certifiering genomförs och hur certifieringen kan integreras i förvaltningsarbetet.
2012 195
Bygg energieffektiva lokaler
Lågenergibyggande i stat, kommun och landsting
Visa mer
Skriften handlar om hur vi kan uppfylla de krav som ställs på nära-nollenergibyggnader vad gäller ändamålslokaler. I skriften får du svar på vad som ska uppnås, hur du kan lyckas och hur andra har gjort för att bli framgångsrika.
2012 195
Sök EU-stöd 2013
Energibesparingsstöd till offentliga lokaler
Visa mer
I rapporten beskrivs de olika stödprogram som finns idag men det görs även en genomgång av vad man bör tänka på i sin ansökan och fem goda exempel presenteras.
2012 -
Nyttoanalyser för lokalinvesteringar
Visa mer
För att verksamheterna ska kunna fatta optimala strategiska och taktiska lokalbeslut är det viktigt att de har tillgång till fastighetsorganisationens expertkunnande. Verksamheternas nyttoanalyser av lokalinvesteringar är i hög grad beroende av god rådgivning och medverkan från fastighetsorganisationen. I denna skrift få du veta hur nyttovärderingar kan användas som besluts- och diskussionsunderlag för lokalinvesteringar. Skriften vänder sig till dig som är beslutsfattare inom en fastighetsorganisation eller en verksamhet som nyttjar lokalerna.
2012 175
Ljudlig miljö
Att arbeta med ljudmiljö i förskolor och skolmatsalar
Visa mer
Skriften handlar om hur din fastighetsorganisation kan arbeta för att få en bra ljudmiljö i skollokaler. Skriften ger dig inspiration, goda exempel och visar att det verkligen kan fungera!
2012 175
Bättre luftkvalitet
Att arbeta med partiklar i skolor
Visa mer
I skriften kan du läsa om faktorer som påverkar innemiljön och exempel på hur man kan minska risken för ohälsosamma skollokaler. Luftburna partiklar är viktiga att uppmärksamma eftersom de påverkar den upplevda miljön och har betydelse för hälsan i skolorna.
2012 125