Våra Skrifter

Titel Länk Datum Prissortera i fallande ordning
Climate impacts of wood vs. non-wood buildings
Visa mer
Med en lägre energianvändning i förvaltningsfasen har en ny byggnad idag en mindre klimat-påverkan än tidigare. Däremot har inte klimatpåverkan från byggnationsfasen och avvecklings¬fasen minskat i lika stor utsträckning. I en ny forskningsrapport från SKL analyserar forskare hur valet av stommaterial kan ha betydelse för en byggnads klimatpåverkan under hela sin livscykel.
2016 -
Trendanalys av nyckeltal
Visa mer
Vill du få en övergripande bild av landstingens lokalanvändning och kostnadsutveckling under de senaste 20 åren? I rapporten pekar vi ut de tydligaste trenderna och diskuterar bakomliggande orsaker till utvecklingen. Ett måste att läsa för oss som arbetar med fastighetsfrågor!
2014 -
Gränsdragningslista för kommuner
Visa mer
Att tydligt fördela ansvaret mellan hyresvärd och hyresgäst minskar missförstånd och ökar kundnöjdhet. Hur drar man effektivt gränserna i ett hyresavtal? Olika verksamheter har olika behov, hur skiljer sig gränsdragningen åt? I denna rapport diskuteras viktiga aspekter att tänka på och praktiska exempel på hur olika kommuner arbetar med dessa knäckfrågor.
2013 -
Dialog om verksamhetens behov
Visa mer
Är det dags att bygga en ny fastighet eller bygga om en befintlig lokal? Ta då tillfället i akt att först prata med representanter för brukare, arkitekter och byggherre. Det finns mycket att vinna på att tänka efter före – och att göra det gemensamt! Exempel och strategier för att skapa en dialog mellan alla inblandade i ett byggprojekt står i fokus i Dialog om verksamhetens behov.
2013 -
Offentlig sektor i framkant
Inspirerande projekt
Visa mer
Offentlig sektor är bra på att bygga innovativa och energieffektiva fastigheter. Det är ett faktum som allt för sällan får den uppmärksamhet som det förtjänar. Offentlig sektor i framkant – Inspirerande projekt är den tredje rapporten där vi presenterar spännande fastighetsprojekt som genomförs av offentliga fastighetsorganisationer runtom i Sverige. I den här rapporten kan du läsa om två extra ambitiösa storprojekt.
2015 -
Fastighets- och servicesystem
Integrated workplace management systems
Visa mer

Fastighets- och serviceorganisationer har idag flera olika system för projektstyrning, drift och administration. Flera synergieffekter går förlorade då dessa system inte kan prata med varandra.

På marknaden finns nu ett antal system, antingen Computer-aided facility management (CAFM) eller Integrated workplace management system (IWMS). Det är större system som integrerar funktioner från flera av de olika system som används idag.

2016 -
Kostnader för myndighetskrav i kommunal fastighetsförvaltning
Upplaga 2
Visa mer
Har du frågat dig vad notan för samhällets krav på kommunala fastighetsägare hamnar på? I denna rapport görs ett försök att kvantifiera och kostnadsberäkna de olika myndighetskraven. Syftet är att skapa en bättre medvetenhet hos politiker och tjänstemän om vilket budgetutrymme som intecknas av tvingande regler för fastighetsförvaltningen.
2014 -
Offentlig sektor i framkant
Renoveringar
Visa mer
Offentlig sektor är bra på att bygga innovativa och energieffektiva fastigheter. Det är ett faktum som allt för sällan får den uppmärksamhet som det förtjänar. Offentlig sektor i framkant – Renoveringar är den första rapporten av tre där vi presenterar spännande fastighetsprojekt som genomförs av offentliga fastighetsorganisationer runtom i Sverige. I den här rapporten kan du läsa om renoveringsprojekt.
2015 -
Landstingens fastighetsbestånd
Sammandrag av 2014 års nyckeltal
Visa mer
De senaste fastighetsnyckeltalen är tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringarna och mediaanvändningen samt kostnaderna för driften av lokalerna. Landstingens nyckeltalsnätverk har aktivt arbetat med att höja både svarsfrekvens och kvalitet. Nu kan vi ta del av resultatet!
2015 -
Byggnadsstommens klimatpåverkan
Livscykelperspektiv på olika material
Visa mer

Träbyggande har en stor potential för att minska klimatpåverkan från byggsektorn. Denna skrift ger dig som läsare en inblick i kunskapsläget kring miljöpåverkan från olika typer av byggmaterial och introduktion till den metod som används för att beräkna detta – Livscykelanalys (LCA). Den lyfter även fram viktiga skillnader mellan trä och andra material.

Skriften innehåller också goda exempel på nyuppförda byggnader i trä samt checklistor över vad man som byggherre ska tänka på inför ett träbyggnadsprojekt.

2017 -