Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Nyheter

 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 8, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du läsa om kurser och arrangemang samt några axplock från omvärlden.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 7, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 6, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om slutförda och pågående FoU-projekt och samarbeten, kurser och arrangemang, inspirerande exempel från medlem, mer från SKR samt några axplock från omvärlden.
 • Ny skrift: Kapacitetsutredningar skollokaler

  FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor har finansierat arbetet med en idéskrift som beskriver hur kommunen kan arbeta med kapacitetsutredningar som för att underlätta arbetet och kommunikationen kring effektiv användning av skollokaler.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 5, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om att vi söker en ny kollega till fastighetsgruppen. Du kan även läsa om resultatet från två slutförda FoU-projekt och kommande arrangemang.
 • Sveriges viktigaste byggnader behöver dig!

  Offentliga fastigheter har tagit fram filmer som medlemmarna kan använda i sitt arbete med att locka personer till att arbeta inom offentlig fastighetsförvaltning.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 4, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuell information om ny idéskrift Kapacitetsutredningar – skollokaler samt två nya vägledningar Hyresvärdsupphandling samt Byggentreprenad på annans fastighet. Läs även om pågående samarbete, aktuella arrangemang, kort från SKR samt axplock från omvärlden.
 • Nya vägledningar: Hyresvärdsupphandling och Byggentreprenad på annans fastighet

   FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor och Fastighetsrådet har finansierat arbetet med två nya vägledningar. Ena syftar till att stödja kommuner och regioner kring hyresvärdsupphandlingar, dvs. upphandling av hyresavtal för verksamhetsanpassade lokaler och eventuellt utemiljöer. Den andra syftar till att stödja kommuner och regioner kring upphandling av byggentreprenader som ska utföras i inhyrda verksamhetslokaler i externt ägda fastigheter.
 • Ny presentation till rapporten Smarta lås och inspiration från Stockholm stad

  Nu finns en presentation kopplad till tidigare publicerad rapport Smarta lås - Marknad, trender och upphandling samt att Stockholm stad delar med sig av erfarenheter från sitt arbete med smarta lås.
 • Nyhetsbrev Offentliga fastigheter nr 3, 2021

  I detta nyhetsbrev kan du exempelvis läsa om aktuell information om pågående FoU-projekt, arrangemang, inspiration från medlem, kort från SKR samt axplock från omvärlden.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!