Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Fastighetsnyckeltal 2017

Landstingen och regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på landstingens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna och energianvändningen. Insamlingen är frivillig och landstingen och regionerna står själva för innehållet i sina nyckeltal.

I denna skrift redovisas och kommenteras ett utdrag av dessa nyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur landstingen och regionerna skiljer sig åt.

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Ekonomi, Fastighetsförvaltning

Kategorier: Fastighetsnyckeltal, Hälso- och sjukvården

Organisation: Region

Publicerad: 5 september 2018