Kontakt

Prenumerera på Offentliga fastigheter

Fastighetsnyckeltal 2019 - Sammandrag regioner

Regionerna samlar varje år in nyckeltal inom fastighetsområdet. Nyckeltalen beskriver storleken på regionens fastighetsbestånd, fastighetsinvesteringar, kostnaderna för driften av lokalerna samt energianvändningen.

Insamlingen är frivillig och regionerna står själva för innehållet i sina nyckeltal. I denna skrift redovisas och kommenteras ett utdrag av 2019 års nyckeltal. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur regionerna skiljer sig åt. 

Läs rapporten

Om publikationen

Typ av innehåll: Rapporter

Ämne: Ekonomi, Energi, Fastighetsförvaltning

Kategorier: Fastighetsnyckeltal

Organisation: Region

Publicerad: 19 maj 2020